โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านไร่เหนือ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-358235

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
building2
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
building3
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2526
building5
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
building6
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
building7
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
building8
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
building9
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542