โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านไร่เหนือ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-358235

รวม เทคนิคการจดบันทึก ตามอาจารย์ในห้องเรียน ให้ง่าย และเข้าใจมากขึ้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจยังไม่เห็นความสำคัญของการจดบันทึก แต่ความสามารถในการจดบันทึกหรือจดบันทึกในชั้นเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ในระดับมหาวิทยาลัย ใครก็ตามที่เขียนได้ดี ครอบคลุม และรวดเร็ว จะสามารถเก็บความรู้นี้ไว้มากมายเพื่อทบทวนตอนสอบ วันนี้ เราจึงมีบทความดีๆ เกี่ยวกับ เทคนิคการจดบันทึก ที่ใครๆ ก็ลองทำตามได้

เทคนิคการจดบันทึก ทำให้จดรวดเร็ว และเข้าใจง่ายขึ้น

1. ใช้สัญลักษณ์ แทนข้อความยาวๆ

การใช้ไวด์การ์ดจะทำให้จดบันทึกได้ง่ายขึ้น และเร็วกว่ามาก นอกจากนี้ มักจะทำให้การแก้ไขง่ายขึ้น สัญลักษณ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมายเฉพาะของตนเองได้ เช่น ใช้เครื่องหมายดอกจัน (***) เพื่อขีดเส้นใต้สิ่งที่สำคัญ และ ควรรู้เพราะครูขีดเส้นใต้ ใช้เครื่องหมายบวก (+) แทนคำว่า “และ” ใช้ลูกศรชี้ขึ้น หรือชี้ลงเพื่อแทนคำว่า “เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง” เป็นต้น

2. ฟังให้เข้าใจ ก่อนจดบันทึก

บันทึกการบรรยายที่ดี ฟังก่อนจดบันทึกเสมอ เพราะเมื่อคุณฟัง คุณจะต้องคิดตามนั้นและจัดระเบียบเนื้อหาที่ผ่านสมองของคุณก่อนที่จะจดบันทึก สิ่งนี้จะทำให้กระบวนการเขียนเป็นระบบทีละขั้นตอน และเมื่อคุณกลับมาอ่าน คุณจะสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะคุณได้ไตร่ตรองแล้ว และจัดเนื้อหานี้ไว้ในสมองก่อน ไม่ใช่สักแต่เขียน

3. แบ่งหัวข้อให้ชัดเจน

การจดบันทึกที่ดีควรแบ่งออกเป็นส่วนๆ ให้ชัดเจน เพื่อที่เมื่อคุณอ่าน คุณจะรู้ว่าหัวข้อนั้นจบแล้ว และหัวข้อใหม่กำลังจะมา ทำให้อ่านง่ายมาก และทำความเข้าใจได้ง่าย กว่าการเขียนแบบยาวๆ

4. จัดระเบียบ และเว้นที่ว่าง ให้อ่านง่ายๆ

ไม่มีใครอยากอ่านการบทความที่ยืดยาว ใช่ไหม? แค่เห็น ก็เบื่อแล้ว เพราะถ้าอ่านยาก และอาจสับสนได้ ดังนั้น การจดบันทึก ควรเขียนในลักษณะที่เป็นระเบียบ และเขียนด้วยข้อความที่อ่านง่าย ดังนั้นกลับมาอ่านบทวิจารณ์ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีที่ว่างบนหน้าบันทึกย่อเพื่อให้คุณสามารถพักสายตาจากเนื้อหาที่อ่านได้

5. ใช้ตัวย่อ เพื่อให้จดรวดเร็วขึ้น

อีกเทคนิคหนึ่งสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วคือการใช้ตัวย่อแทนคำที่ต้องเขียนให้ยาวขึ้น เช่น “ปสก.” แทน “ประสบการณ์” “ตย.” แทน “ตัวอย่าง” “จม.” แทน “จดหมาย” ฯลฯ ตัวย่อเหล่านี้อาจมีการประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อให้เข้าใจตนเอง